Praktijkinformatie

Uitleg patiëntenportaal

Via het patiënten portaal kunt u direct een aantal zaken zelf online regelen, zonder dat u daarvoor afhankelijk bent van onze openingstijden.

 

Een account voor het patiënten portaal dient aangemaakt te worden door een van onze assistentes. Neemt u daarvoor telefonisch contact op met onze praktijk. U ontvangt een e-mail met daarin de instructies voor het aanmaken van het account.

 

Het is daarbij belangrijk dat u een persoonlijk e-mailadres heeft dat alléén door u gebruikt wordt in verband met de privacy wetgeving. Dit geldt ook voor kinderen. Daarnaast hebben wij tevens een mobiel telefoonnummer nodig dat ook alléén door u gebruikt wordt.

Medisch dossier/uitslagen

In uw medisch dossier kunt u de volgende informatie vinden:

 • Inzicht in uw medische gegevens en adviezen van uw huisarts
 • Correspondentie, bijvoorbeeld een brief van het ziekenhuis
 • Uitslagen van onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek en röntgen onderzoek
 • Actieve chronische medicatie van de laatste 6 maanden
 • Allergieën

e-Consult

Heeft u een medisch-inhoudelijke vraag waarop niet onmiddellijk een antwoord nodig is? Dan kunt u veilig een bericht naar uw huisarts sturen via het e-consult. De huisarts zal uw bericht binnen 2 werkdagen beantwoorden. 

Heeft u een spoedeisende vraag of heeft u psychische klachten? Neem dan telefonisch contact met onze assistentes.

Herhaalrecepten

Heeft u medicatie nodig die u langer gebruikt en die uw huisarts al eerder voorgeschreven heeft? Via medicijnen bestellen kunt u uw actieve chronische medicatie inzien en bestellen. Deze informatie is te allen tijde beschikbaar. Het recept wordt na goedkeuring door de huisarts naar uw vaste apotheek gestuurd. 

 

Herhaalrecepten die op werkdagen besteld zijn vóór 12.00 uur, kunnen de volgende werkdag na 14.00 uur opgehaald worden bij uw apotheek.

 

Herhaalmedicatie kan tijdens vakanties zonder herhaalrecept van de huisarts gehaald worden bij de apotheek, behalve benzodiazepines (=slaap- en kalmeringsmedicatie) en opiaten (morfine-achtige medicatie).

Online afspraken maken

Nadat u bent ingelogd kunt u online een afspraak inplannen. U krijgt een overzicht van de nog beschikbare datums en tijden.

Daarnaast kunt u uw gemaakte afspraken inzien en eventueel afzeggen.

Huisarts Simons, Weert

Spreekuren

Openingstijden en spreekuren

De praktijk is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur geopend. Op woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten. Op woensdagmiddag is er vaste waarneming van 12.00 tot 17.00 uur door:

 • Huisartspraktijk Meuffels: 0495-531880
 • Huisartspraktijk Parkhof (dr. Masud): 0495-536868
 • Huisartsen Weert Oost (dr. Berghuis en dr. Koopmans): 0495-533316

 

Het spreekuur is op woensdag van 08.00-10.00 uur. Op andere dagen is er in de ochtend spreekuur van 08.00-11.00 uur en in de middag van 14.00-16.00 uur.

 

Om een afspraak te maken gaat u naar de website en maakt u een online afspraak, nadat u bent ingelogd. Of u belt het praktijknummer 0495-532482 en kiest u optie 3. U krijgt dan de assistente aan de lijn.
.
Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. Als u meer tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen of klachten heeft, vragen wij u dit bij het maken van de afspraak aan te geven bij de assistente. De assistente kan daarmee rekening houden in de planning.

e-Consult

Ook kunt u via een e-consult een medische vraag stellen aan de huisarts. De huisarts beantwoord uw e-consult binnen 2 werkdagen. Het e-consult is niet voor spoedeisende vragen of psychische klachten.

Meer tijd nodig ?

Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dit dan met de assistente. Extra tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden. Belt u tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan.

Huisbezoek

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
.
Omdat er in de huisartspraktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk te komen.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Voor andere spoedgevallen belt u met ons praktijknummer 0495-532482, optie 1.
.
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen.
Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.
.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door:
Spoedpost Weert
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
0495-677677
.
Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de spoedpost geopend. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Weert, huisarts Centrum | Simons

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond. De ingang van de praktijk is gelegen aan de zijstraat van de Wilhelminasingel. Parkeren kan rondom de praktijk.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Wij schrijven op dit moment geen nieuwe patiënten in. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitbreiding van het gezinsverband, zoals samenwonen met een al ingeschreven patiënt of geboorte.

Vakanties 2023

Chronische medicatie kan tijdens vakanties zonder herhaalrecept van de huisarts gehaald worden bij de apotheek, behalve benzodiazepines (=slaap- en kalmeringsmedicatie) en opiaten (morfine-achtige medicatie)!

 

Vakanties 2023:

Van maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 zal de praktijk wegens vakantie gesloten zijn. Waarneming wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen wordt waargenomen door Spoedpost Weert, Vogelsbleek 5, telnr: 0495-677 677.

 

Herhaalmedicatie

U kunt herhaalrecepten online via de website bestellen, nadat u met ingelogd. Het betreft herhaalmedicatie die u vooraf met de huisarts besproken heeft. Of u kunt uw herhaalrecepten bestellen door het praktijknummer te bellen 0495-532482 en kiezen voor optie 2.

Tijdens een vakantieregeling kunt u bij uitzondering de herhaalmedicatie direct bestellen bij uw apotheek.
.
Herhaalrecepten die op werkdagen besteld zijn vóór 12.00 uur, kunnen de volgende werkdag na 14.00 uur opgehaald worden bij uw apotheek.

Praktijkondersteuning

Na verwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur. Zij begeleidt u, geeft u advies en controleert u regelmatig. De praktijkondersteuner is speciaal voor haar functie opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden. Als na het gesprek met de POH blijkt dat u medicatie nodig heeft, dan bespreekt de POH dit met uw huisarts en zij schrijft de medicijnen voor.
.
Praktijkondersteuning Somatiek en Ouderenzorg
De POH Somatiek is er speciaal voor de chronische lichamelijke zorg, zoals mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) of astma/COPD (longaandoening), en voor het cardiovasculair risicomanagement (hoge bloeddruk/cholesterol en hart- en vaatziekten).
Vanaf 1-9-2017 kunnen wij ook geintegreerde zorg leveren voor kwetsbare ouderen.
.
Praktijkondersteuning GGZ
Het doel is om mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender te kunnen helpen. Binnen het kader van de geestelijke gezondheidszorg heeft uw huisarts u voor een eerste gesprek verwezen naar de POH GGZ in haar praktijk. Dit gesprek zal ongeveer een drie kwartier duren. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft.
Op basis daarvan zal de POH u adviseren over de voor u geschikte hulp. Dit kan een verwijzing naar de GGZ, het Maatschappelijk Werk of een andere instantie zijn, maar ook twee of drie vervolggesprekken met de POH. De POH overlegt dit altijd met uw huisarts. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk. Als u na het eerste gesprek met de POH doorverwezen wordt naar een andere instantie worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloed- of rontgenonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor o.a.:

 • het meten van de bloeddruk
 • bloedprikken
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • verstrekken van informatiefolders

Medische verklaringen en keuringen

Medische verklaringen
Wij willen u hierbij informeren dat wij geen medische verklaringen afgeven over onze eigen patiënten. Wij volgen hierin de adviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG). Onze huisartsen kunnen wél uw medische gegevens aan u geven als u deze opvraagt. Voor meer informatie klik hier.

 

Rijbewijskeuringen

Onze praktijk doet dan ook geen rijbewijskeuringen. Wij volgen hierin het uitgangspunt van de KNMG om de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt te beschermen. U kunt voor een rijbewijskeuring terecht bij:

 • KBO (indien lid): 0475-381744
 • Groene kruis (indien lid): 036-7200911
 • Verkeersschool Cranenbroek: 06-45716177
 • Regel zorg: 088-2323300
 • Dr. Köthe: 0495-533393
 • Dr. Baake: 0495-533210

Eerdere nieuwsberichten:

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken dat te vinden is op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088-0229100.
.
Als u er met ons en/of met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op www.thuisvaccinatie.nl

Reisvaccinaties aan huis en op het werk

Als u op reis gaat is het belangrijk dat u goed beschermd bent en de juiste vaccinaties krijgt. Thuisvaccinatie.nl is de grootste landelijke organisatie voor reisvaccinaties aan huis.

Deskundige artsen komen bij u langs wanneer het u uitkomt. Ook ‘s avonds en in het weekend of op het werk. En sturen (indien mogelijk) de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar

http://www.thuisvaccinatie.nl

reisprik
Translate »
Call Now Button