Wilhelminasingel 245

6001 GS Weert

0495-532482

Bij spoed toets 1

Praktische Informatie

Praktische Informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond. De ingang van de praktijk is gelegen aan de zijstraat van de Wilhelminasingel. Parkeren kan rondom de praktijk.

 

Wij schrijven op dit moment geen nieuwe patiënten in. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitbreiding van het gezinsverband, zoals samenwonen met een al ingeschreven patiënt of geboorte.

 

Chronische medicatie kan tijdens vakanties zonder herhaalrecept van de huisarts gehaald worden bij de apotheek, behalve benzodiazepines (=slaap- en kalmeringsmedicatie) en opiaten (morfine-achtige medicatie)!

Vakanties 2024:

De praktijk is van maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024 gesloten wegens vakantie. Voor spoed wordt er waargenomen door:

 • Huisartspraktijk Boshoven: 0495 533 393.

Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen wordt waargenomen door Spoedpost Weert, Vogelsbleek 5, telnr: 0495-677 677.

Vakanties in 2024:

Kerstvakantie: 23 december t/m 27 december

Waarneming tijdens deze vakanties wordt t.z.t. bekend gemaakt.

U kunt herhaalrecepten online via de website bestellen, nadat u bent ingelogd. Het betreft herhaalmedicatie die u vooraf met de huisarts besproken heeft. Staat uw medicijn niet in de lijst met herhaalmedicatie? U kunt dan ook via een e-consult uw herhaalrecept doorgeven. Is dit niet mogelijk, dan kunt u uw herhaalrecepten bestellen door het praktijknummer te bellen 0495-532482 en kiezen voor optie 2.

Tijdens een vakantieregeling kunt u bij uitzondering de herhaalmedicatie direct bestellen bij uw apotheek.

Herhaalrecepten die op werkdagen besteld zijn vóór 12.00 uur, kunnen de volgende werkdag na 14.00 uur opgehaald worden bij uw apotheek.

 

Na verwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur. Zij begeleidt u, geeft u advies en controleert u regelmatig. De praktijkondersteuner is speciaal voor haar functie opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden. Als na het gesprek met de POH blijkt dat u medicatie nodig heeft, dan bespreekt de POH dit met uw huisarts en zij schrijft de medicijnen voor.
 
Praktijkondersteuning Somatiek en Ouderenzorg
De POH Somatiek is er speciaal voor de chronische lichamelijke zorg, zoals mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) of astma/COPD (longaandoening), en voor het cardiovasculair risicomanagement (hoge bloeddruk/cholesterol en hart- en vaatziekten).
Vanaf 1-9-2017 kunnen wij ook geintegreerde zorg leveren voor kwetsbare ouderen.
 
Praktijkondersteuning GGZ
Het doel is om mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender te kunnen helpen. Binnen het kader van de geestelijke gezondheidszorg heeft uw huisarts u voor een eerste gesprek verwezen naar de POH GGZ in haar praktijk. Dit gesprek zal ongeveer een drie kwartier duren. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft.
Op basis daarvan zal de POH u adviseren over de voor u geschikte hulp. Dit kan een verwijzing naar de GGZ, het Maatschappelijk Werk of een andere instantie zijn, maar ook twee of drie vervolggesprekken met de POH. De POH overlegt dit altijd met uw huisarts. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk. Als u na het eerste gesprek met de POH doorverwezen wordt naar een andere instantie worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming.

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloed- of röntgenonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor o.a.:

 • het meten van de bloeddruk
 • bloedprikken (tijdelijk niet mogelijk in de praktijk)
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • verstrekken van informatiefolders

Medische verklaringen
Wij willen u hierbij informeren dat wij geen medische verklaringen afgeven over onze eigen patiënten. Wij volgen hierin de adviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG). Onze huisartsen kunnen wél uw medische gegevens aan u geven als u deze opvraagt. Voor meer informatie klik hier.

Rijbewijskeuringen

Onze praktijk doet dan ook geen rijbewijskeuringen. Wij volgen hierin het uitgangspunt van de KNMG om de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt te beschermen. U kunt voor een rijbewijskeuring terecht bij:

 • KBO (indien lid): 0475-381744
 • Groene kruis (indien lid): 036-7200911
 • Verkeersschool Cranenbroek: 06-45716177
 • Regel zorg: 088-2323300
 • Dr. Köthe: 0495-533393
 • Dr. Baake: 0495-533210

Onze medewerkers zetten zich in om uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u onze zorgverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt. 

 

Met het aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels:

 1. We accepteren elkaar met onze verschillen
 2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet
 3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie
 4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.
  Hiervan wordt melding gemaakt in uw dossier.
 5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld. 
  Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie.
   1.  

Het komt helaas regelmatig, en steeds vaker, voor dat een patiënt niet op zijn/haar afspraak verschijnt, zonder af te bellen of de afspraak te annuleren via het portaal.

 

Waarom is het belangrijk om uw afspraak tijdig af te zeggen?

Er gaat anders kostbare spreekuurtijd verloren, waar een andere patiënt gezien had kunnen worden. Wij willen de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk houden. Dit geldt voor alle spreekuren, ook van de praktijkondersteuners en doktersassistentes. U dient uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of via het portaal af te zeggen.

 

Komt u niet zonder af te zeggen?

Dan maken wij hiervan een notitie in uw medisch dossier en ontvangt u van ons een waarschuwing.

Wanneer u in de toekomst vaker niet verschijnt op een afspraak, een afspraak vergeet of niet tijdig afzegt, dan brengen wij een wegblijftarief van €25,00 euro in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoed dit niet omdat er geen zorg is verleend. U dient zelf te betalen.

Tot de factuur voldaan is zullen wij alléén spoedeisende zorg verlenen.

Translate »
Call Now Button Ga naar de inhoud